Psykoterapeutti Eija Vesterinen

Olen valmistunut psykologian maisteriksi Tampereen yliopistosta v. 1989. Psykologian ohella opiskelin kasvatustieteitä, filosofiaa ja sosiologiaa. Psykoterapeuttikoulutuksen suoritin Therapeia-Säätiön koulutuskeskuksessa v. 1995-1998. Psykoanalyytikoksi valmistuin v. 2009.

Työkokemusta minulla on ennen päätoimisen yksityisvastaanoton perustamista v. 2003 yksityisistä hoitolaitoksista ja kuntatyönantajalta, kuten psykiatrian poliklinikalta ja nuorisopsykoterapian osastolta. Kaunialan  sotavammasairaalassa perehdyin ikääntyneiden psykologiaan ja sotatraumoihin. Kuulonhuoltoliitossa minulla oli tilaisuus tutustua somaattiseen sairastamiseen liittyviin psykologisiin seikkoihin. Olen tehnyt myös vakavien onnettomuuksien jälkipuinti- eli debriefingtyötä.

Olen Valviran hyväksymä, nimikesuojattu psykoterapeutti ja minulla on myös Kela-pätevyys. 


Lähtökohtani psykoterapiatyössä on käsitys mielen maailman rakentumisesta ja kehittymisestä vuorovaikutuksessa, suhteessa toisiin ihmisiin, varhaisimmasta vauva-iästä alkaen. Jokainen meistä on ainutkertainen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Annamme jatkuvasti kokemuksillemme erilaisia merkityksiä, myös huomaamattamme. Suhteessa psykoterapeuttiin, keskustellen, on mahdollista tutkia näitä merkitysyhteyksiä, omaa ajattelua, tunteita ja mielikuvia. Aikaperspektiivi voi vaihdella tässä-ja-nyt tilanteesta aiempiin elämänkaaren vaiheisiin. Mennyt auttaa usein jäsentämään nykyhetken ongelmia. Työskentelytapani on kuunteleva ja keskusteleva, yhdessä ymmärrystä elämän erilaisiin solmukohtiin etsivä ja psyykkistä kasvua tukemaan pyrkivä.