Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu pitkään käytännön kokemukseen ja siitä nouseviin monipuolisiin teorioihin erilaisista psyykkisistä ilmiöistä ja  häiriöistä sekä niiden hoitamisesta. Psykoterapiassa pyritään turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tavoittamaan ja tutkimaan oman mielen sisäistä maailmaa yhdessä terapeutin kanssa. Psyykkinen häiriö ja oire viittaa inhimillisen kasvun ja kehityksen pyrkimyksen jonkinasteiseen estymiseen. Traumaattinen tapahtuma on voinut ylittää psyykkisen sietokykymme, ja suojaudumme psyykkiseltä kivulta luomalla oireen.  Myös erilaiset sisäiset ristiriidat voivat lamaannuttaa ja estää elämää eteenpäin vievien valintojen tekemistä. Tunteisiimme ja toimintaamme vaikuttaa myös meille tiedostamaton mielen kerros, jonka tavoittaminen omin avuin on vaikeaa.

Terapiaprosessissa kykymme tehdä havaintoja itsestämme vahvistuu. Itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääntyminen parantaa elämänlaatuamme ja häiritsevät psyykkiset oireet poistuvat useimmiten pysyvästi.


Psykoterapian kesto

Psykoterapian kesto voi vaihdella esimerkiksi 10 tapaamiskerrasta useamman vuoden mittaiseen psykoanalyysiin. Tapaamisten tiheys sovitaan jokaisen kohdalla erikseen, hänen tilanteestaan ja tarpeistaan lähtien. Psykoanalyysi on terapiamuodoista intensiivisin, ja siinä tapaamiskertoja on 3-5 viikossa. Psykoterapiassa niitä on yleensä 1-2 kertaa/viikko.


Kelakorvaus

Kela voi korvata kuntoutustukipäätöksellään yhteensä 200 käyntikertaa kolmelle vuodelle jaettuna. Tällä hetkellä Kelan korvaus on suuruudeltaan 57,60€/ kerta.  Kuntoutustuen hakeminen edellyttää vähintään kolmen kuukauden mittaista hoitokontaktia psykiatrian erikoislääkäriin, hänen laatimaansa lausuntoa sekä oman hakemuksen täyttämistä.